Arbejdsopgaver

Projektledelse

Fischer bygherrerådgivning håndterer helt eller delvist den overordnede projektledelse fra programmering, over kontrahering til aflevering og opfølgning af byggeprocessen:

Idé / Program inkl. brugerindflydelse / Kontrahering af rådgivere / Styring af Projektering / Udbud / Kontrahering af leverandører / Udførelse / Aflevering / Beboer- og brugerkontakt / 1- og 5-årsgennemgange.

Som en integreret del af projektledelsen, foretages styring af sagens økonomi, herunder sikring af sammenfald af regnskab og budgetter, overordnet økonomi, samt håndtering af eventuelle konflikter mellem sagens parter

Projektudvikling

I Fischer bygherrerådgivning ser vi projektudvikling som en kreativ proces kombineret med viden om ejendomsmarked og byggeri. Råmaterialet i projektudviklingen er et indgående markedskendskab, kontakt til kunder og forståelse for efterspørgsel, trends, regulerende lovgivning samt økonomiske nøgletal og prognoser.

Porteføljeanalyse

I Fischer bygherrerådgivning forstår vi værdien af optimering af ejendomsporteføljer. Vi analyserer driften af porteføljen, vurderer de kortsigtede og langsigtede behov, udarbejder investeringsplaner og sætter fokus på mulige driftsformer med henblik på optimering (outsourcing, partnerskab m.v.).

EnergyBlock

Fischer bygherrerådgivning er i øjeblikket i færd med at realisere et nyt innovativt grønt drivhus med formål at indfange og dele energi, samt skabe arbejdspladser for socialt udsatte beboere i lokalområdet. Drivhuset vil fungere som et fyrtårn for Fuglekvarteret, København Nordvest.